Inspektor

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba doświadczona w nadzorze budowlanym to specjalista, który nadzoruje cała budową, dokładnie kontrolując czy wszystko odbywa się zgodnie z planem. To on podejmuje ważne decyzje na budowie, a sprawowany przez niego nadzór inwestorski odbywa się w sposób dokładny i bardzo rygorystyczny.

Nie ma znaczenia czy inspektor nadzoruje małą budowę, czy też wielki projekt. W każdym z przypadków nadzór inwestorski musi odbyć się zgodnie z zasadami. Co więcej, na każdej budowie nawet najmniejszej taki inspektor musi się znaleźć. Budowa bez inspektora nie ma prawa się rozpocząć, bo to on wydaje najważniejsze polecenia. To właśnie on po części kieruje ludźmi na danej budowie.